Okategoriserat

Det är lätt att sluta röka. Jag har gjort det tusentals gånger.

Ni som känner mig eller har hängt med här ett tag vet att jag ibland får ett ryck och tycker att jag ska sluta röka. Det brukar hålla i några timmar ungefär. Nu är det dags igen, men jag tänkte ge mig på en annan strategi. Jag tänkte bestämma ett datum, typ om en eller två veckor, då det är dags (istället för att bara få för mig att sluta på en gång). Dessutom tänkte jag försöka hitta lite motivation genom bloggen och bland mina vänner. Därför letar jag efter någon som vill slå vad med mig om jag ska hålla mig rökfri en viss period. Vi kan slå vad om vad som helst eller hur lång tid som helst, huvudsaken är att jag behöver en anledning till att hålla mig rökfri. Så kom igen, alla kan vara med och detta kan verkligen bli den sporre jag behöver. Vi kan ju börja lätt, vem slår vad med mig om en krona att jag kan hålla mig i en dag?

5 svar på “Det är lätt att sluta röka. Jag har gjort det tusentals gånger.”

 1. Jag slår vad om att jag kan hålla mig snusfri längre än dig. Vi börjar när min stock är slut: 5 dosor, ca 7 dygn.

 2. UNDVIK HELST ATT LITA TILL S K LÄKEMEDEL!
  Erfarenheten säger mig – utan dokumenterad medicinsk eller psykiatrisk kunskap (jag har arbetat med radiotelegrafi (1953 – 1967) samt med informationsbehandling & IT (1967 – nu)), att det s.k. ”rökbegäret” inte alltid är medicinskt betingat – möjligen inte alls.
  Existensen av de ”avtryck” i hjärnan, som hjärnforskare, bl a med hjälp av MRI och PET, har påvisat, betvivlas ej. Olika slutsatser av detta kan dock dras, beroende på hur orsak och verkan sinsemellan orienteras.
  Ombildningarna av hjärnan behöver ej utgöra en grund för ett ”rökbegär”. De kan vara en bild av den undersöktes vanor. Argumenten för resonemanget:
  Själv konsumerade jag 15-20 cigarretter per dag från medio 1950 t.o.m. den 18 februari år 2000 runt middagstid. Jag hade ett par dagar före denna tidpunkt för ”rökslutet” hittat en anspråkslös artikel på Internet, där författaren gav detta råd:
  Citat (ej ordagrannt)
  I det ögonblick Du står i begrepp att ånyo greppa en cigarrett eller en rökpipa för nästa bloss resp. pipstopp, gör det lilla experimentet att skjuta upp handlingen under någon minut (mer behövs ej) – vanligen återgår Du då till att göra något som Du var ifärd med att göra när ”begäret” infann sig – först efter någon timme återkommer ”begäret” och Du erinrar Dig, att Du just framgångsrikt lyckats med ett fantastiskt experiment. ”Begäret” varade endast några sekunder och avstannade automatiskt när Du beslöt Dig för att göra experimentet.
  Slut citat.
  Det kan nog av många uppfattas som märkligt men själv utförde jag experimentet nästan precis kl 12 nämnda ”rökstoppsdatum” med full framgång. Ibland (men sällan) dök det s k ”begäret” upp och jag kunde enkelt avfärda det med hjälp av ”uppskovstricket”. Efter ca tre dagar dök det ej upp mer och jag var rökfri, vilket jag ju idag kan intyga. Begäret var avslöjat. det var inte något komplicerat medicinskt med mängder av fina vetenskapligt beskrivna komponenter utan endast ett ”hjärnspöke” – detta konstaterande skulle nog kunna ge icke-psykopaterna bland många tobaksfabrikanter, läkemedelsfabrikanter, läkare tillhörande de senares utprånglarled och andra till tobakshanteringen knutna marknadsgycklare kalla kårar och mardrömmar (vad psykopaterna bland dessa skulle vederfaras är mig okänt och dessutom totalt egalt).

  Av beacon (Kent Åsberg Vellinge).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *