Flytta jobbet till människorna, inte tvärtom

    Resursplanering. Vilket trött ord. Vilket trött koncept.⁠

    Människor är människor, inte rader i ett excelark. För att uppnå bra produktivitet samtidigt som människorna trivs på jobbet, då måste vi sluta flytta runt folk mellan olika arbetsuppgifter och projekt. Och vi måste verkligen sluta att göra förflyttningarna utan inblandning från den det gäller. Det misstaget har jag gjort tillräckligt många gånger för att veta hur kasst resultatet blir.⁠

    En lapp med texten "Flytta jobbet till människorna, inte tvärtom"

    Nyckeln till framgång är att låta människorna ha sin plats och sitt sammanhang. Och så flyttar vi jobbet till dem. En beständig grupp där alla känner varandra kommer att prestera bra, oavsett vilket arbete de får tilldelat sig. Det är min fullständiga övertygelse – så skapar vi ett hållbart arbetsliv.